TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: – Cơ sở I: Số 52, đường Lê Hồng Phòng, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh.

                  Điện thoại: 02393.852.925, 02393. 851.994, Fax: 02393.855.666

               – Cơ sở II: Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

                 Điện thoại: 02393.757.345

1. BAN GIÁM ĐỐC

  • Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Thìn

Điện thoại:  091 796 82 68; 098 301 26 77

Email: huythin.hatinh@gmail.com

  • Phó Giám đốc: Phan Thăng Long

Điện thoại: 0916.222.568

Email: longhanh0212@gmail.com

2. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

a) Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng:

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Đông

Điện thoại: 02393.852.925, 090 4444079, Email: donggdtxt@gmail.com

– Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương Thảo

          Điện thoại: 094 5542856, Email: thaoltp2010@gmail.com

b) Phòng Hành chính-Tổng hợp:

– Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Xuân Dược

Điện thoại: 02393. 851.994,  091 2999236, Email: xuanduoc369@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Lê Thị Bích Hạnh

          Điện thoại: 091 5406106, Email: Bichhanh2002@yahoo.com

3. ĐỘI NGŨ

a)Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 22. Trong đó, biên chế: 20; hợp đồng 02

b) Chất lượng đội ngũ của Trung tâm: Trong 20 biên chế, có:

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ: 05, tỷ lệ 25%, Đại học: 14, tỷ lệ 70%, Cao đẳng: 01, tỷ lệ 5%.

– Đảng viên: 17, tỷ lệ 85%.

4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Nhiệm vụ chính của Trung tâm được UBND tỉnh giao (tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 09/4/2012) là:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; chương trình đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm: Bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin – truyền thông; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; dạy tiếng dân tộc cho công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch của địa phương.

2. Liên kết với cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên theo các hình thức (vừa học vừa làm, từ xa, liên thông….).

3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo theo các hình thức dài hạn, ngắn hạn hoặc theo chuyên đề.

4. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRUNG TÂM

Đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng BBQLG và GV với số lượng

– Hơn 2.200 học sinh tốt nghiệp BT THPT;

– Hơn 15.000 cử nhân và học viên đang được đào tạo trình độ đại học và cao đẳng;

– Gần 900 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS đã được BDNVQL;

– Hơn 7.000 cán bộ và giáo viên ở tất cả các cấp học được tập huấn chuyên môn, trong đó có 200 giáo viên tiếng Anh bậc THCS, THPT được bồi dưỡng theo khung tham chiếu châu Âu trình độ B2, C1.

5. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM - LỊCH SỬ TÊN GỌI

- Ngày 11/10/1994: Tên gọi là: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh (theo Quyết định số 1386/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/10/1994, V/v thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh).

- Ngày 9/4/2012: Tên gọi là: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh (theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 9/4/2012, V/v hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên thành Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh).

- Ngày 8/12/2017: Tên gọi là: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh (theo Quyết định số 3672/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 8/12/2017, V/v sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành phố Hà Tĩnh vào Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh).

- Ngày 11/5/2021: Tên gọi là: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh (theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/5/2021, V/v đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh).