CHI ỦY

Th.S  Nguyễn Huy Thìn – Bí thư


Cử nhân Phan Thăng Long – Phó Bí thư 

 

 

Cử nhân Nguyễn Thị Kiều Đông – Ủy viên