THÔNG BÁO LỄ TRAO GIẢI KỲ THI ASMO VÒNG 1 - NĂM 2019

THÔNG BÁO LỄ TRAO GIẢI KỲ THI ASMO VÒNG 1 - NĂM 2019


THÔNG BÁO

KÍNH MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ĐÃ DỰ THI ASMO VÒNG 1 ĐẠT CÁC GIẢI: VÀNG, BẠC, ĐỒNG - ĐÚNG 15H NGÀY 04/08/2019 TẬP TRUNG VỀ NHẬN GIẢI TẠI: CỤC THUẾ HÀ TĨNH, SỐ 179, ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, PHƯỜNG THẠCH QUÝ, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều