Nhiệt Liệt Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11


Thứ Sáu , 14 Tháng 11 2014 02:11 admin

Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

  Ngày nhà giáo Việt Nam  là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày“tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô.