Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm BDNVSP & GDTX tỉnh Hà Tĩnh năm học 2017-2018

Sáng ngày 31/8/2017 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đồng chí Trần Đức Thuận – Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2016 -2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – 2018; báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 và phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018;
báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018 của Ban thanh tra nhân dân.
Tại Hội nghị, Chủ trì đã thông qua các quy chế hoạt động của cơ quan và xin ý kiến đóng góp dân chủ, công khai của Hội nghị. Các cán bộ, công chức, viên chức đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hoạt động của Trung tâm, cũng như các quy chế hoạt động để phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Ngoài ra, Chủ trì cũng đã giải đáp một cách thỏa đáng các thắc mắc, kiến nghị tại Hội nghị.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức vui mừng và phấn khởi trước những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm học vừa qua: Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; có 07 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen; 01 cá nhân được Công đoàn Giáo dục tặng giấy khen.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Đông
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Lành
  3. Đồng chí Phạm Thị Lê

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Xuân Trường đã nhất trí với các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời định hướng, chỉ đạo Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã thống nhất một số đề xuất, kiến nghị của Trung tâm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm học tới.


Đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị  

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo,thay mặt Lãnh đạo Trung tâm BDNVSP & GDTX tỉnh, đồng chí Hoàng Bá Hùng – Giám đốc Trung tâm cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo định hướng của đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 


Đồng chí Nguyễn Xuân Trường tặng giấy khen ” Tập thể Lao động tiên tiến” cho Trung tâm 

     Sau một thời gian thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

      Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm phấn khởi, hăng hái quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Trung tâm trong thời gian tới./.

Phạm Lê

Bài tin liên quan