Bước chuyển mình tích cực của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tĩnh sau 3 năm sáp nhập

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm GDNN&GDTX Thành phố Hà Tĩnh vào Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và GDTX tỉnh. Tròn 03 năm phát triển trên chặng đường mới, Trung tâm luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở GD&ĐT, sự đồng hành ủng hộ của các đơn vị giáo dục, đào tạo trong và ngoài tỉnh và đạt được một số kết quản rất đáng phấn khởi.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sau ngày sáp nhập Trung tâm đã được mở rộng về chức năng nhiệm vụ, đội ngũ có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất Trung tâm được tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm của thành phố Hà Tĩnh gồm 01 văn phòng 2 tầng, 01 nhà học 3 tầng, 01 nhà học và thực hành 2 tầng, các công trình phụ trợ trên diện tích đất gần 21.000m2. Tuy vậy, các công trình nhà học, nhà làm việc hư hỏng xuống cấp nặng nề, phòng học có quy mô diện tích nhỏ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập thiếu thốn, không phù hợp với công năng sử dụng, Trung tâm gặp muôn vàn khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

NGUT. TS. Trần Trung Dũng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Trưởng phòng GD&ĐT

Nhận thức rõ tầm quan trọng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một trong những thành tố cơ bản của quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm. Cơ sở vật chất là tất cả phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động gắn liền với quá trình đào tạo, bồi dưỡng; thiết bị dạy học là công cụ mà giảng viên trực tiếp sử dụng để thực hiện hoạt động giảng dạy của mình, thông qua đó, giúp học viên lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện nhân cách trong suốt quá trình học tập, bồi dưỡng.

Chính vì vậy, trong những năm qua tập thể Cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, và đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính Trung tâm đã huy động được các ngồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cải tạo, sửa chữa 01 nhà làm việc 2 tầng, 01 nhà học 2 tầng và 01 nhà học 3 tầng, xây dựng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn trường trung học; sau khi cải tạo, sửa chữa đến nay Trung tâm đã có 14 phòng học loại 50 đến 100 chỗ ngồi, 02 hội trường lớn 250 chỗ ngồi; 01 phòng Tin học, và 01 phòng họp trực tuyến, nâng cấp lát gạch hóa sân Trung tâm, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường khang trang, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu với các cấp các ngành trong công tác xây dựng cơ sở vật chất thì Lãnh đạo Trung tâm luôn chỉ đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, bão dưỡng kịp thời cũng như khai thác sử dụng tài sản, thiết bị khoa học đạt hiệu quả cao.

Phòng làm việc của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng số lượng cán bộ, giáo viên viên, trang thiết bị làm việc được cấp đầy đủ theo định mức Nhà nước quy định. Hội trường, phòng làm việc, phòng học được lắp đặt đầy đủ máy điều hòa không khí, quạt làm mát, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, ti vi, bàn ghế, và hệ thống wifi phủ sóng toàn bộ nhà học, nhà làm việc nhờ đó đã đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm.

Ngoài cơ sở 1, Trung tâm còn có cơ sở 2 đóng tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, đây là cơ sở mà trong 3 năm qua Cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm đã không ngừng quan tâm tăng cường huy động các nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm tài sản, thiết bị các hội trường, phòng học, phòng nghỉ nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ các hội đồng làm thi tuyển sinh lớp 10, hội đồng làm thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo; các hội đồng làm thi tốt nghiệp THPT, thi thăng hạng cho cán bộ, giáo viên, thi chuyên viên chính;thi tuyển công chức, viên chức hàng năm do UBND tỉnh tổ chức. Ngoài công tác phục vụ các hội đồng làm thithì đây là cơ sở để Trung tâm tổ chức cho các lớp bồi dưỡng, chuyên đề đặc biệt là bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong ngành giáo dục, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo tại Trung tâm

Song hành với việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác huy động nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị dạy học thì trong 3 năm qua Ban giám đốc Trung tâm luôn phối hợp với chặt chẽ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở để tham mưu cho Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục, gồm: Bồi dưỡngtheo chương trình 382 của Bộ giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT 9 lớp với số lượng 369 người; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 38 lớp với số lượng 3.470 người; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS, THPT 14 lớp với số lượng 425 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn thay sách giáo khoa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 161 lớp với số lượng 13.865 lượt người. Bên cạnh đó Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh mở 02 lớp 10 cấp THPT hệ GDTX; liên kết với các trường đại học mở các lớp đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học, từ xa 9 lớp gồm 391 học viên; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cho 3.055 người. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, liên kết đào tạo tại Trung tâm đã góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân trên địa bàn được học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời.

ThS. Nguyễn Huy Thìn Giám đốc Trung tâmchụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp BDNVSP giáo viên tiếng Anh tại buổi lễ tổng kết khóa bồi dưỡng

Có thể khẳng định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luôn quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của Trung tâm, ngoài các yếu tố như nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo trình, tài liệu tham khảo hay đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thì yếu tố cơ sở vật chất có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, việc tăng cường cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện giảng dạy và học tập hiện đại trong Trung tâm sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh quyết tâm xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng thuộc Sở để tham mưu Lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt công tácbồi dưỡng thay sách đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT mới năm 2018. Không ngừng đẩy mạnh tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, bồi dưỡng; phối hợp tốt hơn với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong công tác Giáo dục thường xuyên và trọng trách, nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ cho Ngành./.

                                                     

                                                  Nguyễn Xuân Dược

                                                                                    Trưởng phòngHành chính-Tổng hợp, TT BDNVSP&GDTX tỉnh

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều