TRIỂN KHAI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ XVI

Thực hiện Công văn 181-CV/ĐUK, ngày 23/2/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối, chiều ngày 3/3/2021, Chi bộ trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham gia làm bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, địa chỉ: https://dukcq.hatinh.gov.vn

Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tham gia thi với số lượng 30 câu hỏi về các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI. Thời gian làm bài là 120 phút.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, 100% đảng viên đều tham gia thi với thái độ tích cực. Làm bài thu hoạch Nghị quyết theo hình thức trắc nghiệm là hình thức mới mẻ và phù hợp với tinh hình thực tế hiện nay.

 Có thể khẳng định, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Đảng bộ Khối.

            Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm bài thu hoạch.

                                                                                                                      Người thực hiện: Nguyễn Thị Kiều Đông

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều